"Nhân viên Hải quan phải có thái độ hòa nhã, tôn trọng hành khách, giữ gìn hàng hóa, nêu cao đạo đức: cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư" (Bút phê của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại dự thảo cuốn Điều lệ Hải quan và trở thành nội dung ở Điều 6 của Điều lệ Hải quan – năm 1960) “Công chức và Người lao động Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua của Cục năm 2020 với chủ đề: “Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả””!.
Danh bạ điện thoại
STTChi cục Kiểm tra sau thông quanSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Lê Khắc Thông 0373.750.124 0912.276.685
2Ngô Thị Tuyết Minh 0373.858.032 0915.141.914
3Nguyễn Quốc Oánh 4302 0373.277.994 0903.205.256
4Đỗ Văn Thắng 0373.226 889 4103 0373.759.646 0984.424.123
5Đặng Ngọc Thanh 0972.201111
6Vũ Thu Hương 0988.356855
7Lê Xuân Việt 0351.3841479 037.3820858 0912.648727
STTVăn phòng CụcSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Phùng Thị Cúc 3205 0373.851.140 0904.271.135
2Trịnh Trọng Cừ 0373.755.548 0912.602.885
3Vũ Quốc Hưng 037 3231 898 3203 0373.858.981 0913.561.686
4Phùng Thị Hương 3207 0373.751.966 0912.101.023
5Hoàng Minh Giám 0373.231898 3203 0373.950.643 0912.720.468
6Mai Thị Phượng 3104 0373.856204 0904.317.444
7Lê Thị Chinh 3104 0979.838.134
8Lê Thị Na 0373.710898 0976.946.856
9Nguyễn Thị Thuỷ 3206 0988723449
10Bùi Thị Thu Hằng 3206 0373.857.064 0982.759.768
11Đỗ Thị Thu 0373.960113 0166. 8697288
12Nguyễn Anh Hùng 0936. 796567
13Hoàng Nam Khánh 0166. 9608268
14Hồ Khắc Thông 0373.725.523
15Trần Đình Hải 0934.412.189
16Lê Văn Hoan 0977.465.699
17Mai Phú Hải 0373.592.423 0373.859.799 0912.133.899
STTĐội Ma tuýSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Nguyễn Xuân Ghi 0373.853.501 0373.856.825 0903.223.063
2Quách Minh Thăng 0373.853.501 0373.941.125 0944.368.127
3Mai Kim Nhật 0373.853.501 0373.718.108 0913.293.689
4Nguyễn Thanh Phong 0373.853.501 0373.729.126 01668.888.793
5Hoàng Ngọc Duyên 0373853501 0373759242 0902230584
STTĐội Kiểm soátSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Phạm Văn Đạo 756.420
2Mai Duy Lịch 0373.750.915 0912.395.990
3Phạm Văn Thuỷ 4303 0373.752.103 0904.315.368
4Ngô Văn Thành 0373.859.782 4305 0373.858.032 0915.973.239
5Văn Hồng Tuấn 4304 0373.726.463 0913.293.905
6Hồ Xuân Quảng 0373.954.689 01259.935.689
7Trịnh Hữu Nghị 0946.565.387
8Nguyễn Doanh Toàn 0373.857.909 0912.240.795
9Nguyễn Văn Minh 0373.756.234
10Trần Văn Minh 0373.721.424 0912.225.269
11Trương Hồng Sơn 0373.756.097 0912.163.246
12Nguyễn Trọng Phán 0373.856.779 0983.943.779
13Nguyễn Đức Thứ 0915.188.938
STTChi cục Hải quan Nam ĐịnhSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Phạm Việt Anh 037.256868 09.8888.6386
2Nguyễn Công Cảnh 0373.675.010 0166. 8964601
3Phạm Văn Cạy 0373.755.791 0946. 620.414
4Đặng Minh Hiến (0350).636.111 0903.474.955
5Nguyễn Văn Khải 0350.3843688 0373.856.897 0915.040.810
6Nguyễn Sỹ Sâm 0373.856.489 4202 0373.751.374 0913.269.502
7Lưu Thị Thu Hương 0350.3845612 0983. 750.718
8Lê Văn Hải 0373.857.121 0912.824.402
9Lê Như Tiến 037.3858804 0982.091378
10Nguyễn Thị Thu Thuỷ 037.3858804 0982.091378
11Ngô Quang Huy 0983.469768
12Vũ Quang 0945.322688
13Mai Thế Phương 037.3779246 0917.943962
14Cầm Thị Huyền 0946.731772
15Dương Viết Sinh 0903.467778
16Nguyễn Thị Thanh Nga 0936.838234
17Nguyễn Việt Cường 0979.532682
18Nguyễn Tài Công 0979.828958
19Hà Sâm 0915.951745
20Trịnh Hoà Hiệp 0904.337816
21Trịnh Thị Biển 0168.4328228
STTChi cục Hải quan Ninh BìnhSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Trương Thế Hùng 0373.853.858 0913.293.727
2Nguyễn Quỳnh Khôi 030.3873191 0373.759.811 0903.414535
3Phạm Văn Long (0350).3647.933 0913.290.605
4Ngô Quang Luyện 0373.710.848 3305 0373.857.064 0913.293.508
5Hà Trung Thành 0946.276868
6Cao Thị Thuý Nga 0912.663976
7Đinh Việt Thu Hương 030.3623741 0947.909969
8Nguyễn Thị Huyền 037.3756234 0918.341555
9Lê Văn Vương 0303.880418 0912. 745768
STTChi cục Hải quan cửa khẩu CảngSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Nguyễn Văn Bằng 0373.910.480 119 0373.757.791 0904.041.656
2Phạm Lê Dị 0373.910.480 114 0373.859.088 0913.549.505
3Dương Đức Hoạt 0373.910.480 119 0373.820.731 0904.006.079
4Nguyễn Huy Lai 0373.910.480 115 0373.853.571 0915.279.378
5Nguyễn Hà Nam 0373.910.480 127 0373.754.536 0912.812.653
6Trịnh Đăng KHoa 0373.910.480 115 0373.858.273 0913.355.684
7Nguyễn Xuân Ất 0373.910.480 119 0373.632.020 0915.277.331
8Cao Văn Minh 0373.910.480 119 0373.754.333 0902.127.448
9Lê Hồng Phong 0373.910.480 116 0373.508.881 0904.818.636
10Khương Thị Xuân 0373.910.480 116 0373.857.121 0982.824.402
11Cao Thị Quyên 0373.910.480 117 0373.250.701 0914.535.952
12Phạm Thị Yến 0373.910.480 118 0373.729.129 0912.143.959
13Nguyễn Thuỳ Liên 0373.910.480 118 0373.859.113 0988.426.706
14Nguyễn Thị Kim 0373.910.480 121 0373.757.923 0972.681.136
15Nguyễn Thị Thanh Nga 0373.910.480 118 0373.755.630 0904.377.768
16Nguyễn Thị Thanh 0373.910.480 118 0373.678.528 0943.042.544
17Nguyễn Tá»± Do 0373.910.480 0373.276.733 0975.188.002
18Lê Văn Nghìn 0373.757.745 0904.006.109
STTChi cục Hải quan quản lý các KCN Hà NamSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Lê Thanh Hải 030.871.378 0912.129616
2Lâm Văn Khoa 0373.756.295 0989. 245025
3Nguyễn Văn Khương 0373.754.793 0913.518.283
4Nguyễn Anh Tuấn 0373.858108 0915.040796
5Vũ Huy Đà 037.832.276 0912.172.183
6Phạm Xuân Tuấn 0373.910.480 118 0373.757.923 0912.395.230
7Lê Xuân Cương 3304 0373.752.483 0982.528.789
8Trần Thị Huyền 0373.819.152 0985.025.666
9Nguyễn Văn Chung 0903.460936
10Vũ Mạnh Toàn 0983.256466
11Lê Anh Tuấn 0903.463395
STTChi cục Hải quan Na MèoSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Mai Phú Hải 037. 3592423 859.799 0912 133899
2Phạm Quế Lâm 037. 3592423 0350 .3639051 0903.461.679
3Dương Ngọc Thắng 0373. 716645 3106 0373.859.729 0904.807.575
4Lê Văn Thân 037 3241 686 0373.859.697 0913.293.540
5Nguyễn Thanh Tùng 0373.592.423 0383. 661.434 0945.827.179
6Phạm Quế Lâm 0373.592.423 03503.639.051 0903.461.679
7Lê Chí Vận 0373.592.423 0373.852.890 0912.029.268
8Cầm Bá Tuấn 0373.592.423 0373.873.255 0913.348.729
STTĐã nghỉ hưuSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Bùi Văn Mận 859.985 857.142 0913.293.535
2Nguyễn Hữu Đông 753.521
3Đỗ Hữu Đồng 864.071
4La Thế Hiến 690.279
5Cao Văn Khoa 859.728 0912.303.329
6Lưu Thế Kỳ 910.320 0913.269.503
7Trần Thị Lan 853.225 0913.390.323
8Trần Thị Lan 037852466 037.853225 0913390323
9Lê Đình Ngân 037.3859893 0904332438
10Nguyễn Thị Ngoan 0373.754.271 0985.205.789
STTLãnh đạo CụcSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Nguyễn Xuân Lộc 0373.715.857 3301 0373.725.586 0913.225.482
2Vũ Văn Khánh 0373.853.502 3101 0373.754.735 0913.293.260
3Nguyễn Văn Huệ 0373.850.729 3201 0373.853.676 0913.269.500
4Mai Chí Dũng 0373.910.480 124 0350.646.858 0913.290.648
STTCác phòng, ban thuộc CụcSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Bộ phận Tài vụ 855.208
2Nhà nghỉ Hải quan - Sầm Sơn 821.468
3Bảo vệ 852.466
4Máy Fax Cục Hải quan 853.503
5Phòng Nghiệp vụ 856.489 0913.269.502
6Phòng KTSTQ 710.848
7Phòng Tổ chức cán bộ 856.490
8Phòng TMCBL 4103; 4104 0913.293.508
9Phòng Thanh tra 711.840
10Chi cục HQCK Cảng Thanh Hoá 910.480 0913.269.501
11Chi cục HQCK Na Mèo (099).237.423
12Chi cục HQCK Nam Định (0350).642.743 0913.293.260
13Chi cục HQCK Ninh Bình (030).873.191 0913.269.506
14Đội Kiểm soát Hải quan 859.782 0913.269.540
15Tàu HQ 63 0912.395.570
16Đội HQ Hà Nam (0351)841.479
17Nguyễn Thị Ngân 4103 0373711284 0915040640
18Lê Hồng Phúc 4104 3951384 0912275802
19Phòng tham mưu XLVP&TTXLTTNVHQ 3 856058 4103, 4104
STTPhòng Nghiệp VụSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Lê Thị Chung 4302 0373.754.333 0904.342.146
2Lê Hữu Vinh 0373.855.173 4101 0373.950.518 09127.90909
3Nguyễn Thị Vân 0373.859.985 4204 0373.712.424 0945.018.234
4Đinh Thị Thu Hằng 0373.859.985 4204 0373.856.370 0983.992.559
5Bùi Thị Bích Liên 4201 0373.758.023 0915.471.981
6Lê Thị Phương 0373.855.173 4101 0376.633.731 0958.137.567
7Nguyễn Hà Thanh 0373.855.173 4101 0373.754.536 0918.211.555
8Ngô Lâm Tài 4201 0373.859.911 0913.567.557
STTPhòng Tham mưu xử lýSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Vũ Mạnh Chánh 0373.242 569 4104 0373.797.857 0913.269.506
2Đinh Thị Liên 0373.859.985 4204 0373.751.369 0912.028.234
3Nguyễn Thị Ngân 0373.226 889 4103 0373.711284 0915.040.640
4Lê Hồng Phúc 0373.242 569 4104 0373.951 384 0912.275.802
STTPhòng Tổ chức cán bộSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Đỗ Công Bảo 3105 0373.759.019 01256.576.114
2Nguyễn Văn Điệt 0373.856.490 3104 0373.857.634 0979.467.789
3Lê Xuân Sinh 3105 0373.752.040 0903.442.532
4Phạm Thị Tuyết 0373.856.490 3104 0373.856.207 0903.222.313
STTPhòng Thanh traSố cố định cơ quanSố nội bộSố cố định nhà riêngSố điện thoại di động
1Đào Tâm Hảo 4306 0373.750.762 0983.293.026
2Nguyễn Anh Ngọc 0373.711.840 4307 0373.759.157 0913.269.501
3Trịnh Tuấn Mạnh 4306 0373.857.654 0979.838.191
4Đỗ Xuân Minh 4307 0373.913.153 0915.142.431
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa - Người chịu trách nhiệm chính: Th.s Vũ Văn Khánh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa
Số phép số: 35/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14/3/2012
Địa chỉ: 21 - Phan Chu Trinh, P Điện Biên, TP Thanh Hoá - Điện thoại: 0373.231898 Fax: 0373.853503 - Email: webmaster@thanhhoacustoms.gov.vn