"Nhân viên Hải quan phải có thái độ hòa nhã, tôn trọng hành khách, giữ gìn hàng hóa, nêu cao đạo đức: cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư" (Bút phê của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại dự thảo cuốn Điều lệ Hải quan và trở thành nội dung ở Điều 6 của Điều lệ Hải quan – năm 1960) “Công chức và Người lao động Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua của Cục năm 2020 với chủ đề: “Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả””!.
STT Xử lý vi phạm
1 Thông tư 215/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
2 QĐ 113/QĐ-TCHQ ngày 22/01/2014 của Tổng cục Hải quan ban hành Bản hướng dẫn trình tự xử phạt VPHC.
3 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ.
4 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Bộ Tài chính quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.
5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
6 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012
7 Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định Chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
8 Sử dụng mẫu ấn chỉ trong việc thu giữ tang vật, tài liệu vi phạm
9 Trả lời vướng mắc về việc xử lý xe tạm nhập
10 V/v ủy quyền xử lý VPHC
11 Vướng mắc về việc lập biên bản vi phạm và xử phạt đối với trường hợp không khai hoặc khai sai ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp mà cơ quan hải quan phát hiện sau khi hàng hóa đã được thông quan
12 Vướng mắc XP VPHC đối với phương tiện vận tải tạm nhập - tái xuất
13 Công văn V/v vướng mắc về nguyên tắc xử phạt và chậm nộp hồ sơ thanh khoản
14 Công văn V/v Vướng mắc xử phạt chậm nộp hồ sơ thanh khoản
15 Công văn V/v ủy quyền ký quyết định XL VPHC
16 Ban hành biểu mẫu và quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về vi phạm pháp luật hải quan
17 Quyết định v/v ban hành Bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành hải quan và Bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định trong xử phạt VPHC và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành HQ
18 V/v Đính chính Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
19 Thông tư sửa đổi , bổ sung TT số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của BTC hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính
20 Hướng dẫn việc các định các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
21 Thông tư về việc bổ sung, sửa đổi TT 59/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 hướng dẫn, quản lý, sử dụng nguồn thu từ XL VPPL trong lĩnh vuẹc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
22 Thông tư V/v hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính
23 Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý VPHC và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
24 Hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu tưữL VPPL trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
25 Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
26 Hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch thu theo thủ tục hành chính và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ
27 Sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 06/2008/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
28 Nghị định 18/2009/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
29 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 06/7/2008 của Chính phủ về XLVP pháp luật và cưỡng chế thi hành QĐHC thuế
30 Nghị định 128/2008/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa - Người chịu trách nhiệm chính: Th.s Vũ Văn Khánh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa
Số phép số: 35/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14/3/2012
Địa chỉ: 21 - Phan Chu Trinh, P Điện Biên, TP Thanh Hoá - Điện thoại: 0373.231898 Fax: 0373.853503 - Email: webmaster@thanhhoacustoms.gov.vn