"Nhân viên Hải quan phải có thái độ hòa nhã, tôn trọng hành khách, giữ gìn hàng hóa, nêu cao đạo đức: cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư" (Bút phê của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại dự thảo cuốn Điều lệ Hải quan và trở thành nội dung ở Điều 6 của Điều lệ Hải quan – năm 1960) “Công chức và Người lao động Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua của Cục năm 2020 với chủ đề: “Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả””!.
STT Thủ tục hải quan
1 Thủ tục hải quan với hàng quá cảnh khi hệ thống VNACCS/VCIS gặp sự cố P.D 26/04/2016 5:00 PM
2 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập
3 Thủ tục huỷ tờ khai hải quan
4 Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan
5 Thủ tục xem hàng hoá trước khi khai hải quan
6 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại
7 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu
8 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu
9 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư
10 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần
11 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
12 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh
13 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
14 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan
15 Thủ tục cấp thẻ ưu tiên thủ tục Hải quan cho doanh nghiệp
16 Thủ tục cấp thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
© Bản quyền 2011 Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa - Người chịu trách nhiệm chính: Th.s Vũ Văn Khánh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa
Số phép số: 35/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14/3/2012
Địa chỉ: 21 - Phan Chu Trinh, P Điện Biên, TP Thanh Hoá - Điện thoại: 0373.231898 Fax: 0373.853503 - Email: webmaster@thanhhoacustoms.gov.vn